روش توثيق و تضعيف روات در مكتب علامه ذهبي که نمادي بارز از جريان فكري اهل سنت در بحث حديث و رجال است، تصوير روشني از سيستم اهل سنت در این حوزه ارائه خواهد نمود.


در صورت عدم مشاهده فایل اینجا را کلیک نمایید