علامه مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا جعفری (قدس سره) در مبحثی با عنوان «اعجاز لفظی قرآن» به تبیین جنبه های لفظی قرآن با اشاره به سیر تاریخی تحول ادبیات عرب از زمان نزول قرآن تا عهد معاصر پرداخته است.

 


در صورت عدم مشاهده فایل اینجا را کلیک نمایید