سوال اساسي كه در خصوص عصمت اهل بيت عليهم السلام مطرح است اين است كه چگونه انسان مي تواند هيچ گونه گناه و اشتباهي را مرتكب نشود؟

يعني اگر فرد، انسان بسيار صالح و خوبي نيز باشد باز ممكن است حتي به صورت ناخواسته مرتكب لغزش و گناه گردد و در نتيجه در مورد ائمه اين سوال مطرح مي شود كه آيا اهل بيت عليهم السلام با ساير انسانها از جهت دارا بودن غضب و شهوت فرق دارند؟ آيا خداوندبه وسيله عدم قرار دادن غضب و شهوت در وجود آنان ، ايشان را از اشتباه و لغزش دور ساخته است؟
علامه شیخ محمد رضا جعفری در پاسخ به اين شبهه در سخنانی می فرمایند اگر معناي «خواست الهي» را به درستي دريابيم خواهيم توانست به پاسخي روشن و دقيق دست يابيم.

 


در صورت عدم مشاهده فایل اینجا را کلیک نمایید