داستان صلح حدیبیه در قرآن کریم با آنچه تاریخ به تصویر کشیده است تفاوت دارد. برخلاف آنچه تاریخ ذکر کرده آیات قرآن، گویای این حقیقت
است که رسول خدا در جریان صلح حدیبیه، ابتدا به منظور جنگ با اهل مکه خارج شده بودند اما پس از مشاهده تفرقه میان مسلمین مأمور به صلح شدند.
برای دانلود مقاله ایــــنـــــجا را کلیک نمایید.
 

در صورت عدم مشاهده فایل اینجا را کلیک نمایید