یادنامه

     نادره دوران (یادنامه) مرحوم آیت الله علامه شیخ محمدرضا جعفری (قدس سره)
     به کوشش: سید حسین حائری
     دلیل ما، قم، ۱۳۸۸ش.