آثار علامه جعفری

     غزوه احد در پرتو قرآن

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
    تدوین: حسن جهاندیده
     مهر، تهران، 1395.

     دفتر حفظ، تدوین و نشر آثار علامه محمد رضا جعفری

 

 

     غزوة احد فی ضوء القرآن الکریم

     تقریرا لابحاث العلامة آیه الله الشیخ محمدرضا الجعفری (قدس سره)
    تعریب : العلامه السید محمد شعاع فاخر
     تک، تهران، 1437 ق.

 

 

     ترجمه الامام الحسین بن علی من تاریخ مدینه دمشق

     تصحیح و استدراک العلامة آیه الله الشیخ محمدرضا الجعفری (قدس سره)
    اعداد : السید نصر الله الموسوی
     تک، تهران، 1437 ق.

 

 

     ترجمه الامام الحسن بن علی من تاریخ مدینه دمشق

     تصحیح و استدراک العلامة آیه الله الشیخ محمدرضا الجعفری (قدس سره)
    اعداد : السید نصر الله الموسوی
     تک، تهران، 1437 ق.

 

 

     طقوس الشیعة الدینیة

     العلامة شیخ محمدرضا الجعفری (قدس سره)
     تحقیق و اخراج: الشیخ حسین المحمدی
     تک، تهران، 1437 ق.

 

 

     ترجمه ابوحنیفه

     جمع و تبویب مرحوم آیت الله علامه شیخ محمدرضا جعفری (قدس سره)
     به کوشش: شیخ عبدالامیر محمدی
     تک، قم، 1437 ق.

 

 

     تقریر:

     «الغيبة»

     مرکز الابحاث العقایدیه

 

 

     یادنامه

     نادره دوران (یادنامه) مرحوم آیت الله علامه شیخ محمدرضا جعفری (قدس سره)
     به کوشش: سید حسین حائری
     دلیل ما، قم، ۱۳۸۸ش.

 

 

      تقریر:

     بحوث حول الامامة فی معنی الامام والوالی
     به کوشش: سید حسین حائری
     روشنای مهر، تهران، ۱۳۸۷ش.
     موسسه فرهنگ جعفری

 

 

     تقریر:

     حدیث المنزلة
     به کوشش: حسن حائری
     چاپ اول، نشر تک، قم، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۸۹ش.
     موسسه فرهنگ جعفری