علاقه مندان به تهیه آثار علامه شیخ محمد رضا جعفری قدس سره و همچنین دیگر منشورات بنیاد فرهنگ جعفری می توانند با مراجعه حضوری به محل این بنیاد به آدرس قم ـ بلوار امین ـ کوچه شماره 11 ـ پلاک 5، آثار مد نظر خود را تهیه نمایند و یا به صورت غیر حضوری، هر روزه (شنبه تا چهارشنبه) به غیر از روزهای تعطیل بین ساعات 15 تا 20 با شماره تلفن 02532917611 بخش تدوین آثار تماس بگیرند تا در اسرع وقت برایشان ارسال گردد.

     آیین های دینی ـ شیعی  (ترجمه طقوس الشعة الدینیة)

     علامه شیخ محمد رضا جعفری

     ترجمه حسین محمدی
    
      تک، تهران، 1397

 

 

     غزوه تبوک در پرتو قرآن کریم

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
    
      مهر، تهران، 1397.

 

 

     تعلیقات کافی پی نوشت هایی بر کتاب الحجه اصول کافی

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
    
      تک، 1396

 

 

     غزوة تبوک فی ضوء القرآن الکریم

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
      التعریب: الاستاذ کاظم الخاقانی
      تک، 1396.