گروه تدوین و نشر آثار اهتمام خود را بر چاپ و نشر تمامی آثار نوشتاری و گفتاری حضرت آیت الله شیخ محمد رضا جعفری(رحمه الله علیه) قرار داده است که در این راستا با استمداد از محققین و پژوهشگران برتر و آشنا با مباحث مطرح شده در آثار، سعی خود را بر تهیه ، تدوین و  تنظیم مباحث به گونه قابل طرح در مجامع علمی گذاشته است.

 

شرح فعالیت های این این گروه در دو بخش گفتاری و نوشتاری:

 

                بخش گفتاری :

                                مجموعه درس گفتارهای استاد که به زبان عربی و فارسی ایراد گردیده است

                بخش نوشتاری:

                                مجموعه دست نوشته های استاد در موضوعات مختلف

 

فعالیت های بخش گفتاری:

                الف. در گام نخست تمامی نوارهای صوتی [بیش از 1100 نوار ] تبدیل به فایل کامپیوتری(MP3) شده است.

                ب) گام بعدی پیاده سازی متن جلسات مطابق با گفتار بوده که تمامی دروس انجام شده است.

                ج) در گام بعدی تمامی متون نوشتاری، تایپ شده تا پرینت آن در اختیار محققین قرار گیرد.

د) جلسات تایپ شده در اختیار محققین قرار می گیرد تا مراحل استخراج منابع، فهرست نگاری، ویرایش علمی، ویرایش فنی و تدوین آن انجام شده و برای چاپ آماده شود.

 

 فعالیت های بخش نوشتاری:

 

الف) عکس برداری دیجیتالی(رنگی) از تمامی مخطوطات که مشتمل بر 340 دفتر و بیش از 25000 صفحه می باشد

              ب) در گام بعدی عنوان قراردادی و کلمات کلیدی آن استخراج شده است.

ج) کد گذاری و عنوان گذاری طبق دستور العمل

هـ) تایپ تمامی دفاتر (در حال انجام می باشد)

و) آماده سازی جهت چاپ و نشر