بررسی حادثه غصب اموال و دارائیهای رسول خدا(صلی الله علیه وآله) توسط غاصبان خلافت در جدیدترین اثر علامه شیخ محمد رضا جعفری مورد بررسی قرار گرفته است. 


در این اثر، ابتدا دارائیهای خاتم الانبیاء(صلی الله علیه وآله) و نحوه مالكیت ایشان بررسی می گردد كه در ضمن، امتیازات رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و اهل بیت ایشان(علیهم السلام)از نظر حقوق مالی در اسلام روشن خواهد شد.

همچنین نحوه تصرف رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در این دارائیها بررسی می شود، تا معلوم گردد آیا رسول خدا(صلی الله علیه وآله)در حیات شریف خویش از این اموال، چیزی به كسی تملیك كرده یا خیر؟ و پس از رحلت خاتم الانبیاء(صلی الله علیه وآله)سرنوشت این دارائیها چه خواهد شد؟

این کتاب آماده انتشار است و به زودی به بازار نشر عرضه خواهد شد